Dernek Hakkında

EĞİTİMDE İNOVASYON DERNEĞİ

Eğitimde inovasyon Derneği, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FETEMM- STEM) alanları eğitimi konusunda çalışan öğretmenler tarafından Türkiye’de ilk, orta ve lise okullarında, okul süreçlerine bilim ve mühendislik çalışmalarını entegre etmek genel amacıyla kurulmuştur.

Bu bağlamda öğretmen, yönetici, üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, ilk-orta okul ve lise öğrencilerini bir araya getirirken aynı zamanda Türkiye ve Dünya’da endüstri ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan mühendislik firmaları, mucit ve mühendisleri de oluşturduğu topluluğa dahil etmektedir. Bu birliktelik eğitimin yakın tarihsel sürecinin ve potansiyel geleceğini kapsayacak bir yapı oluşturmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı sonrasında, eğitim süreçlerini değiştiren Yapılandırmacı Eğitim Felsefesi (Constructivism) devam eden yıllarda FETEMM (STEM) Akımı ile geleceğin mühendisleri öğrenciler ile bugünün endüstriyel ve teknolojik problemlerini buluşturulmuştur. Ülkemizde FETEMM alanında çalışmalar hızla gelişme gösterirken, Dünya çapında gerçekleşen teknolojinin endüstri devrimi yani diğer bir deyişle Endüstri 4.0 etkisini Eğitim 4.0 olarak göstermeye başlamıştır.

Mevcut göstergelere göre eğitimin anlamı ve içeriği değişmiştir. Öğrenciler süreç odaklı öğrenme sürecine dahil olurken, öğrenme topyekun eğitimden bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarına dönüşmektedir. Bu süreçlerde öğrenme içeriği de değişerek teorik süreç yerini günlük yaşamdan örnekler ve mühendislik süreçlerinin uygulanabileceği problemlere bırakmıştır.

Eğitimde İnovasyon Derneği bu değişimleri göz önünde bulundurarak öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, eğitim, yarışma, yaz okulu, müfredat çalışmaları, araştırma destek projeleri, çalışma ortamı sağlama gibi çalışmalar yapmaktadır.

Etkinliklerinde fırsat eşitliği sağlamak adına ücretsiz düzenlemeyi ilke edinen derneğimiz, giderlerini sponsorların bağışları ya da hizmet sponsorlukları ile sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmalarında sosyoekonomik ve kültürel olarak dezavantajlı gruplara ulaşmaya çalışan derneğimiz, çalışmalarında kız öğrencilerin mühendislik alanlarında gelişimini destek amaçlı olarak pozitif ayrımcılığı da ön planda tutmaktadır.

Eğitimde İnovasyon Derneği, STEM Alanları eğitiminin en belirgin uygulama alanı ve Eğitim 4.0’ın potansiyel çalışma alanı olarak gördüğümüz robotik ve kodlama ile ilgili olarak VEX ve Robot Education Foundation ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Robot Education Foundation VEX Worlds Competition Event Partner’ı Utku Öztekin desteği ile ulusal ve uluslararası lise grupları için VEX Robotics Competition, ilk ve ortaokul grupları için VEX IQ Challenge turnuvalarını ücretsiz olarak düzenlemektedir. Derneğimiz bu sene İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek resmi uluslararası turnuvalara ek olarak; farklı zamanlarda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa gibi bir çok farklı şehirde ulusal robot yarışmalarını düzenliyor olacak.

Derneğimiz için kodlama ve robotik eğitimine verilen önem kadar, kodlama ve robotiğin nasıl öğretileceği ve değerlendirileceği de dernek bünyesinde yapılan çalışmalarda önem arz etmektedir. VEX kitleri ile gerçekleştirilen çalışmalar göz önüne alındığında, turnuvalar eğitim sürecinin bir parçası olarak planlanmaktadır. Robotların sınıf içindeki malzemeler ile üretilmesinin öngörülmesi ve üretimin tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğinden emin olunan değerlendirme süreci Türkiye’de robotik ve kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımızda belirlediğimiz ilkeleri destekler niteliktedir.

EDK